Webová stránka Resinexu používá cookies, které nám pomáhají poznat jaké produkty vás zajímají, abychom vám případně o nich mohli osobně poskytnout podrobnější informace. Pokračováním prohlížení webu Resinexu souhlasíte s naším používáním cookies. Zjistěte více o cookies a jak je spravovat
Rhodia

Rhodia Solvay Engineering Polymers

Rhodia Solvay, součást skupiny Solvay Group, je specializovaná chemická společnost s obratem 6.5 miliardy. Rhodia je celosvětově aktivní firma s více jak 65 výrobními místy.

Rhodia Solvay byla založena 1. ledna 1998 po rozdělení činností francouzské firmy Rhône-Poulenc aktivní v oblasti chemických látek, vláken a polymerů.

Během dalších deseti let došlo k výrazné změně profilu firmy Rhodia, která provedla několik významných převzetí firem a dostala se do vedoucího postavení na klíčových rychle rostoucích trzích, jak byla například oblast výroby povrchově aktivních látek a detergentů, chemie fosforu, ale také vysoce kvalitní siliky, látky na bázi prvků vzácných zemin a difenolů. Rhodia Solvay je také dvojkou ve výrobě polyamidů a třetím největším výrobcem koudelné příze na bázi acetátu celulózy.

V roce 2011 se firma Rhodia stala součástí skupiny Solvay.

Činnosti Rhodia jsou rozděleny do 11 podnikatelských jednotek:

 • Aceto
 • Aromatických látky
 • Nátěry
 • Ekologické služby
 • Energetické služby
 • Technické plasty
 • Vlákna
 • Novecare
 • Polyamidy a meziprodukty
 • Systémy vzácných zemin
 • Oxid křemičitý

Rhodia Engineering Polymers jsou součástí Rhodia Solvay Group. Rhodia Engineering Polymers je jedním z hlavních světových výrobců (druhý největší) polyamidu 6.6 a polymerů na bázi polyamidu 6.6.

Rhodia Enginnering Polymers je plně zapojen do výroby monomerů nezbytných pro výrobu polyamidu 6.6.

Nejdůležitější obchodní značky firmy Rhodia Engineering Polymers jsou:

 • Technyl A: Polyamid 6.6
 • Technyl B: Polyamid 6/66
 • Technyl C: Polyamid 6
 • TechnylStar: polyamid 6.6 a 6 s vysokou tekutostí taveniny
 • TechnylExten: Polyamid 6.10

V roce 2010 byla zahájena výroba Technyl® eXten, který má pomoci při snižování ekologické zátěže způsobované průmyslem. Tento polymer je vyráběn částečně z biologických zdrojů a je určen pro velmi náročné technické aplikace v automobilovém průmyslu.

Následkem toho má Rhodia Engineering Polymers velmi široký sortiment výrobků speciálně navržených pro aplikace v automobilovém průmyslu, v elektronice a elektrických zařízeních, v oblasti obalů, sportu nebo volnočasových aktivit. Rhodia Engineering Polymers má také velké zkušenosti z vývoje nových aplikací pro recyklavané technické plasty.