Webová stránka Resinexu používá cookies, které nám pomáhají poznat jaké produkty vás zajímají, abychom vám případně o nich mohli osobně poskytnout podrobnější informace. Pokračováním prohlížení webu Resinexu souhlasíte s naším používáním cookies. Zjistěte více o cookies a jak je spravovat

Udržitelný rozvoj

Nezdědili jsme Zemi od našich předků, my si ji půjčujeme od našich dětí.

RESINEX, jako člen skupiny RAVAGO, je také součástí její vize udržitelného rozvoje.

Naším cílem je zapojit se do lepšího a lépe udržitelného světa.

Uvědomujeme si vnitřní hodnotu vyřazených plastů a kaučuků a rozhodli jsme se dát jim nové využití jejich přeměnou v hodnotnější produkty. Tím, že využíváme tuto cirkulární ekonomiku, zároveň snižujeme množství skleníkových plynů a tím přispíváme k zajištění bezpečné a zdravé planety pro další generace. 

Sedmnáct cílů k přeměně naší planety

Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (SDG) Organizace Spojených Národů připomíná globální výzvy, kterým čelíme. Cíle se vzájemně prolínají a pro dosažení optimálního výsledku je zásadní, abychom splnili každý z nich do roku 2030. 

Skupina RAVAGO věří, že cíle udržitelného rozvoje nás dovedou k lepšímu světu.

Ravago a RESINEX mohou ovlivnit cíle udržitelného rozvoje, jelikož jako společnosti hrají velmi důležitou roli ve vytváření dopadu potřebného k jejich dosažení.

Ravago podporuje SDG několika iniciativami, jejichž jednotlivé úspěchy se liší v závislosti na kapacitách společnosti Ravago:

  • Podporou komunit, zdraví a kvalitního života
  • Efektivitou zdrojů
  • Etickým zaměstnáním, nejmodernější infrastrukturou a neustálými inovacemi
  • Recyklací pro lepší svět

Recyklace pro lepší svět
Recyklace pro lepší svět

Skupina RAVAGO ročně recykluje přes 300 000 tun plastů a kaučuků.

Pouze v EU recyklujeme 130 000 tun polypropylenu, polyethylenu a polystyrenu, čímž snižujeme emise CO2 o přibližně 100 000 tun ve srovnání s primární produkcí polymerů.

Ravago a Resinex podporují celosvětovou iniciativu Operation Clean Sweep®. Na konci roku 2017 se společnost Ravago Group jako člen společnosti PlasticsEurope k tomuto podniku přihlásila jménem všech svých dceřiných společností a připojila se k iniciativě Plastics 2030 - Dobrovolnému závazku společnosti PlasticsEurope ke zvýšení cirkulace a efektivity zdrojů.

Operation Clean Sweep® (OCS)
Operation Clean Sweep®

  • mezinárodní program, který předchází ztrátám plastových granulí (pelet) během manipulace a jejich vypouštění do vodního prostředí
  • poprvé byl ustanoven Americkou radou pro chemii (ACC) v USA, poté asociace PlasticsEurope rozšířila licenci také na evropský program

Skupina RAVAGO se vydala na misi s cílem redukovat svou uhlíkovou stopu zvýšením recyklační kapacity, neustálým zlepšováním recyklačních technologií a investicemi do obnovitelných zdrojů energie.