Webová stránka Resinexu používá cookies, které nám pomáhají poznat jaké produkty vás zajímají, abychom vám případně o nich mohli osobně poskytnout podrobnější informace. Pokračováním prohlížení webu Resinexu souhlasíte s naším používáním cookies. Zjistěte více o cookies a jak je spravovat

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Firma RESINEX je důvěryhodným partnerem pro zdravotnický a farmaceutický průmysl, pro který má ve svém rozsáhlém portfoliu jedinečné polymery splňující požadavky tohoto přísně regulovaného trhu. Z tohoto důvodu jsou k dispozici speciální osvědčené značky, se závazkem dlouhodobého partnerství a služeb zdravotnickému a farmaceutickému průmyslu nejlepším možným způsobem.

Díky tomu, že je schopna dodávat polymery v rámci celé Evropy a že má ve všech evropských zemích svá obchodní zastoupení, je firma RESINEX pro zpracovatele, výrobce a vlastníky obchodních značek přednostním partnerem.

Aby firma mohla splňovat požadavky tohoto rostoucího trhu, zřídila pro toto odvětví specializovaný obchodní a technický tým, díky čemuž lépe rozumí potřebám tohoto speciálního odvětví a dokáže zákazníkům poskytovat lepší služby. Sem spadá úzká spolupráce při vývoji produktů, a to během každého kroku, od volby materiálu přes projekt nástrojů, analýzu MoldFlow, poskytování informací o chemické odolnosti, poradenství, pokud jde o možnosti sterilizace, dále přes výrobní návody až po vystavování potřebných certifikátů vyžadovaných v některých schvalovacích řízeních pro zdravotnické a farmaceutické aplikace.

Příklady typických oblastí použití:

 • zdravotnické prostředky a zařízení pro zavádění léčiv
 • obaly a uzávěry léků
 • pumpy a inhalátory
 • infuzní komponenty
 • komponenty pro hemodialýzu
 • pouzdra a kryty lékařských zařízení
 • katetry a pomůcky pro ošetřování ran
 • pomůcky na jedno použití

Vedle přímých lékařských a farmaceutických aplikací vstupují tyto plasty do oblastí, jako je diagnostika, laboratorní analýzy a zdravotní péče. V těchto oblastech jsou pro citlivé aplikace výhodné vlastnosti polymerů speciálně vyvinutých pro tyto účely. K těmto výhodám patří: čistota součástí, dlouhodobá použitelnost, snadné zpracování a dále výhody plynoucí z jejich biologické kompatibility nebo osvědčení o vhodnosti pro styk s potravinami a konečně i trvanlivost těchto výrobků.

Nejdůležitější vlastnosti polymerů pro lékařské a farmaceutické použití:

 • čisté materiály*
 • snadné zpracování*
 • dlouhodobá použitelnost*
 • certifikace*: schválení pro potravinářské účely (FDA, EU 10/2011), zařazení do seznamu prostředků schválených pro použití ve zdravotnictví (Drug Master File – DMF), soulad s požadavky Evropského lékopisu (EU EP), biokompatibilita v USA jako třída VI nebo ISO 10993
 • výroba podle zásad správní výrobní praxe (GMP)* resp. v čistých prostorách*

* Certifikáty se poskytují pouze na vyžádání, přičemž neexistují všechny pro všechny produkty. Bližší informace si laskavě vyžádejte u místního zastoupení firmy RESINEX.

Hodnocení rizik

Prvořadým záměrem firmy RESINEX je poskytovat našim zákazníkům a dalším zainteresovaným subjektům bezpečné a spolehlivé služby. Chceme, aby pro všechny zúčastněné, ať už jsou to výrobci plastů, distributoři, výrobci dílů, OEM nebo vlastníci značek a celkově koncoví uživatelé a pacienti, bylo riziko minimální. Než si pro svou aplikaci zvolíte materiál, spojte se laskavě s místním zastoupením firmy RESINEX a vyžádejte si bližší informace. Plasty pro implantáty firma RESINEX nedodává.

Pro použití v lékařství a zdravotní péči jsou k dispozici tyto polymery (dostupnost jednotlivých produktů se může v jednotlivých zemích lišit podle lokálních distribučních práv firmy Resinex):

Souhrn vlastností vybraných polymerů:

Polymethylmethakrylát (PMMA) ALTUGLAS® pro zdravotnické účely

Firma Altuglas International vyrábí plasty s vynikajícími vlastnostmi a 30letou životností. Byly vyvinuty speciálně pro pomůcky na jedno použití a vyznačují se výbornými vlastnostmi, jako jsou brilantní optické vlastnosti, chemická odolnost a sterilizovatelnost. Dále se tyto plasty snadno zpracovávají a díky jejich vynikajícím tavným vlastnostem lze použitím různých zpracovacích metod vyrábět produkty pro nejširší oblasti použití.

Dodávají se tyto varianty:

 • ALTUGLAS® Luctor CR 13 – vysoká chemická odolnost
 • ALTUGLAS® SG 7 — vysoce tekutý
 • ALTUGLAS® SG 10 — dobře tekutý a s dobrou rázovou houževnatostí
 • ALTUGLAS® VS UVT — vysoce propustný pro UV záření

Polypropylen (PP) ExxonMobil™

ExxonMobil™ je výrobce s dlouholetými zkušenostmi v oblasti produkce polypropylenu vhodného pro výrobu součástí lékařského vybavení a lékových obalů vstřikováním.

Patří sem homopolymerní varianty ExxonMobil™ PP1013H1 a PP1014H1, jež jsou speciálně určené pro farmaceutické odvětví a běžně se používají ve zdravotnických pomůckách, jako jsou stříkačky, inhalátory a pumpy, a jako obalový materiál na krabičky, uzávěry a dávkovače. Další oblasti použití představují laboratorní vybavení a prostředky pro diagnostiku. V souladu s vysokými požadavky na hygienu, jež se v těchto oborech uplatňují, lze tyto typy sterilizovat parou nebo ethylenoxidem.

Polypropylen ExxonMobil™ PP9074MED je random kopolymer vyznačující se dobrou rychlostí tečení a vysokou čirostí, takže je vhodný pro diagnostické aplikace, na stříkačky a podobné výrobky zdravotnické techniky. Tento typ je také navržen tak, aby odolával vysokoenergetickému záření, jako jsou paprsky gama, které se často používají ke sterilizaci tvářených dílů.

Všechny typy jsou optimalizované pro zpracování vstřikováním.

Trinseo CALIBRE Polykarbonát (PC)

Speciální typy polykarbonátu CALIBRE™ s velmi vysokou čistotou jsou vyráběny firmou Trinseo ve výrobním závodě v německém Stade. Díky důkladné optimalizaci výrobního procesu došlo v posledních letech k výraznému zlepšení kvality z pohledu transparence, žloutnutí a konstantní viskozity. Výroba probíhá ve speciálních čistých prostorách za dodržování pravidel správné výrobní praxe.

Portfolio zahrnuje následující typy:

 • CALIBRE™ 2060-SERIES                             Vhodné pro sterilizaci parou a ethylenoxidem
 • CALIBRE MEGARAD™ 2080-série           Vhodné pro gama sterilizaci a sterilizaci elektronovým paprskem
 • CALIBRE MEGARAD™ 2090-série           Vhodné pro gama sterilizaci a sterilizaci elektronovým paprskem, s vylepšením barevných změn
 • CALIBRE 5000-série                                     Typy pro zdravotnictví s 10% nebo 20% skleněných vláken
V neposlední řadě jsou dostupné polykarbonáty CALIBRE MEGARADse zvýšenou odolností vůči lipidům.

Trinseo MAGNUM™ Akrylonitril Butadien Styren (ABS) 

TRINSEO nabízí MAGNUM™ ABS vyráběné kontinuální technologií. Tento výrobní proces přináší několik výhod:

 • Velmi bílý stabilní natural odstín
 • Velmi nízké hodnoty pachu a emisí VOC (těkavých organických látek)
 • Nižší spotřeba barevných koncentrátů při barvení

Portfolio zahrnuje následující typy:

 • MAGNUM™ 8391 MED

Trinseo EMERGE™ blendy (PC/ABS a PC/PET)

Trinseo vyrábí speciální blendy EMERGE™ tak, aby splňovaly požadavky výrobců dílů a zařízení určených pro zdravotnické aplikace. 

Portfolio zahrnuje následující typy:

 • EMERGE™ 7000- (PC/ABS) série – dobrá tekutost, barvitelnost, stupeň hořlavosti UL 94 HB nebo V0 
 • EMERGE™ 9000 (PC/PET) série – dobrá chemická odolnost, vysoká tuhost, stupeň hořlavosti UL 94 HB nebo V0

LG ABS

LG Chem nabízí portfolio transparentních ABS (M-ABS), které jsou vhodné pro různé zdravotnické aplikace vyžadující dobrou transparenci, odolnost korozi pod napětím (ESCR) a dobré mechanické vlastnosti. Mezi možnými aplikacemi mohou být například spojovací prvky, nádoby nebo intravenózní komponenty.
 • LG ABS TR557          Dobrá transparence, vysoká rázová odolnost
 • LG ABS TR558A       Dobrá transparence, standardní typ
 • LG ABS TR580          Excelentní ESCR a dobrá sterilizovatelnost 

Omezení odpovědnosti:

Výše uvedené informace odpovídají našim nejlepším znalostem a znalostem dostupným v době publikování. Nicméně společnost RESINEX nezaručuje, že jsou tyto informace úplné a správné, a z hlediska použití a možných chyb nepřejímá žádnou odpovědnost. Podané informace nepředstavují žádnou specifikaci, parametry ani záruku vlastností příslušných produktů. Tento dokument není zárukou, že je produkt vhodný pro určitý účel nebo že splňuje určité požadavky. Je věcí zpracovatele, aby posoudil, zda je produkt pro daný účel vhodný.