Webová stránka Resinexu používá cookies, které nám pomáhají poznat jaké produkty vás zajímají, abychom vám případně o nich mohli osobně poskytnout podrobnější informace. Pokračováním prohlížení webu Resinexu souhlasíte s naším používáním cookies. Zjistěte více o cookies a jak je spravovat

Kompaundace plastů... první kvalita, průmyslová kvalita i regranuláty

Vzrůstající hospodářské i ekologické tlaky si vynucují změny ve smýšlení společnosti a průmyslu o plastech.

K uspokojení požadavků kladených na výlisky a jejich použití mají dnes zpracovatelé i koncoví uživatelé k dispozici širokou škálu materiálů, které si mohou vybírat na základě rozvahy o jejich nákladech a přínosech a o jejich ekologických vlastnostech (jako je například obsah recyklovaných materiálů).

Firma Resinex nabízí široký sortiment konstrukčních plastů sahající od prvotřídních značkových surovin přes průmyslové materiály až po recyklované materiály, které jim dodává mateřská společnost Ravago – největší nezávislý kompaundér v Evropě, jehož kapacita přesahuje 450 kt.

Materiály nejvyšší kvality jsou vhodné pro kritické aplikace s vysokými technickými požadavky, vyráběné z prvotřídních polymerů a plniv, které výrobkům udílejí ty nejlepší estetické a technické vlastnosti, s poměrně úzkými specifikačními tolerancemi.  Zvláště vhodné k přesnému uspokojení požadavků na plastové výlisky jsou materiály nejvyšší kvality ze zakázkově připravených kompoundů.

Recyklované materiály mohou sloužit k výrobě plastových součástí s méně přísnými specifikacemi, kde prvořadou úlohu hraje cena; vyrábějí se z průmyslového a spotřebitelského odpadního materiálu a vyznačují se širšími tolerancemi plastikářských surovin.

Materiály průmyslové kvality vyplňují mezeru mezi materiály nejvyšší kvality a recyklovanými materiály.

Používají se obvykle pro technicky náročné, avšak esteticky méně vzhledné aplikace nebo pro výrobu výlisků pro všeobecné použití, kde se vyžadují dobré mechanické vlastnosti, zatímco estetická stránka není až tak kritická.

Materiály průmyslové kvality od firmy Ravago představují v řadě průmyslových oborů, jako je automobilový průmysl, nábytkářství, výroba ručního nářadí, elektrotechnika a osvětlovací technika apod., velice zajímavou alternativu k materiálům nejvyšší kvality.

Jsou ekologicky šetrnější, protože v porovnání s polymery v první kvalitě se při jejich výrobě uvolňuje méně CO2, a jsou také přijatelnější z ekonomického hlediska.

Obecně se vyrábějí ze směsí špičkových polymerů a odpadních polymerů z průmyslové výroby. Jejich recepturu je také možno individuálně upravovat na objednávku tak, aby se optimalizoval poměr vlastností k ceně, a to i u výrobků, u nichž se vyžaduje dobrá estetická stránka ve spojení s dobrými mechanickými vlastnostmi.

Jako přední evropská společnost činná v oblasti recyklace a přípravy polymerních směsí spojila skupina Ravago své znalosti z obou oblastí – recyklace i přípravy kompaundů – a investovala do výroby plastů v průmyslové kvalitě značné prostředky. Výsledkem této kombinace znalostí a zkušeností je široký sortiment konstrukčních materiálů vysoké úrovně, které dokáží přidávat hodnotu ve všech průmyslových odvětvích a oborech.

Materiály průmyslové kvality skupiny Ravago představují sortiment konstrukčních plastů pro aplikace kladoucí vysoké požadavky na mechanické vlastnosti.

Díky svým dobrým mechanickým a fyzikálním vlastnostem, snadné zpracovatelnosti a atraktivním cenám mohou být průmyslové konstrukční plasty skupiny Ravago používány v celé široké řadě aplikací:

  • elektronické součásti
  • výrobky pro stavebnictví
  • domácí spotřebiče
  • výrobky pro automobilový průmysl

Jako společnost se znalostmi a zkušenostmi na poli výroby nejrůznějších druhů polymerů vyvinula skupina Ravago široký sortiment průmyslových materiálů.

Dodávají se tyto polymery:

Materiály průmyslové kvality skupiny Ravago se dodávají zejména v černé barvě a tmavých barvách, zatímco materiály v první kvalitě jsou k dispozici ve všech možných barvách.