Webová stránka Resinexu používá cookies, které nám pomáhají poznat jaké produkty vás zajímají, abychom vám případně o nich mohli osobně poskytnout podrobnější informace. Pokračováním prohlížení webu Resinexu souhlasíte s naším používáním cookies. Zjistěte více o cookies a jak je spravovat

PA11 RILSAN® – sílu si bere z přírody

Výrobce: Arkema
Typ polymeru PA 11

Rilsan® PA11 je jedinečný polyamid přírodního původu a vysokých funkčních parametrů, který se získává z obnovitelných zdrojů – z ricinového oleje získávaného ze semen skočce. Je všestranně použitelný a vyznačuje se vysokou úrovní bezpečnosti a trvanlivosti pro vysoce technické aplikace.

Je to materiál, který se v široké míře používá pro nejnáročnější účely a jenž v sobě jedinečným způsobem spojuje vlastnosti, jako je chemická, tepelná a mechanická odolnost, díky čemuž je použitelný pro speciální designy a dá se zpracovávat různými postupy.

Všeobecné údaje

Rilsan® PA11 prochází u firmy Arkema již přes 50 let postupným vývojem a dnes je ve světě funkčních polyamidů vztažným standardem.

Základní vlastnosti PA11 řady RILSAN®:

 • nízká hustota: náhrada kovů nebo kaučuku
 • chemická odolnost vůči pohonným hmotám, olejům, plynům, vodě, rozpouštědlům a průmyslovým kapalinám
 • nízká navlhavost: rozměrová stálost, konzistentnost vlastností (suchý vs. vlhký)
 • mechanická odolnost: dobrá rázová houževnatost, odolnost vůči oděru, tlakové uložení pro potrubí apod.
 • flexibilní a elastický
 • vynikající odolnost vůči stárnutí, trvanlivost atd.
 • široké rozmezí provozních teplot: od -60 °C až do +150 °C
 • zpracování: různé typy pro různé zpracovací postupy
 • nízká propustnost pro pohonné hmoty, plyny apod.

Absorpce vody

PA11 Rilsan® absorbuje o něco více vlhkosti než PA12

 • ve vodě v rovnovážném stavu: PA11: 1,9 %, PA12: 1,6 %
 • při teplotě 23 °C a rel. vlhkosti 50 % v rovnovážném stavu: PA11: 0,9 %, PA12: 0,7 %

ovšem v porovnání s PA6 nebo PA66 je absorpce vody velmi malá, což znamená lepší rozměrovou stálost.

Absorpce vody (%) jednotlivých polyamidů

Tepelná stabilita

PA11 Rilsan® se vyznačuje větší tepelnou stabilitou než PA12 Rilsamid®; za určitých podmínek se dá používat soustavně za teploty 125 °C. Přerušovaně snáší dokonce výkyvy až po 150 °C.

Odolává i nízkým teplotám a svou rázovou houževnatost si zachovává i za teploty -40°C. Pro extrémní klimatické podmínky se dodává speciální varianta, která snáší mráz až -60°C. PA11 Rilsan® je v celosvětovém měřítku jediný polyamid, který si za tak drsných podmínek zachovává své funkční vlastnosti.

Pevnost v tahu

PA11 Rilsan® se vyznačuje výbornými mechanickými vlastnostmi, a to v širokém teplotním rozmezí. Má vysoké prodloužení při přetržení a vysokou mechanickou pevnost při přetržení a v kluzu.

Je to jeden z nejhouževnatějších polymerů o vysokých funkčních parametrech, a proto se hojně využívá v konstrukčních aplikacích.

Modul pružnosti v ohybu

PA11 Rilsan® se dodává v širokém rozsahu hodnot modulu pružnosti. Ty se pohybují v rozmezí od 1200 MPa u neměkčených typů zhruba po 150 MPa u měkčených typů. Přídavkem určitých plniv, jako jsou skelná vlákna, uhlíková vlákna apod., je možno modul zvýšit až na 8000 MPa.

Zasucha jsou polyamidy PA 6 a PA 6.6 výrazně rigidnější než PA11 Rilsan®. Ovšem po absorpci vlhkosti zůstává pružnost polyamidu PA11 značky Rilsan® relativně stálá.

Rázová houževnatost

PA11 Rilsan® vykazuje jak za pokojové teploty, tak za velmi nízkých teplot velmi dobrou rázovou houževnatost. Jeho bezpečnostní koeficient je výrazně vyšší než u polyamidu PA12 Rilsamid®. Při Charpyho testu vrubové houževnatosti při -30°C je houževnatost polyamidu PA11 Rilsan® dvojnásobná oproti polyamidu PA12 Rilsamid®.

Chemická odolnost

Rilsan® PA11 se vyznačuje vynikající kombinací odolnosti polyamidů vůči tukům a uhlovodíkům a odolnosti polyolefinů vůči kyselinám, zásadám a solím.

Tato výborná chemická odolnost PA11 materiálu Rilsan® se odráží jak ve vysoké rozměrové stálosti za drsných podmínek, tak v neporušenosti polymerní matrice. Rilsan® PA11 je také odolnější než Rilsamid® PA12 vůči uhlovodíkům, díky čemuž se výborně hodí pro vysoce náročné aplikace v ropném a plynárenském průmyslu, jako jsou offshore potrubí.

Rilsan® PA11 vyniká svou odolností vůči olejům, hydraulickým kapalinám a pohonným hmotám.

Velmi nízká permeabilita

Obecně platí, že Rilsan® PA11 představuje lepší bariéru vůči plynům a kapalinám než ostatní flexibilní termoplasty nebo kaučuky. Zejména je dvakrát neprostupnější pro pohonné hmoty a uhlovodíky než PA 12.

Oblasti použití

Typickými oblastmi použití polyamidu PA11 značky Rilsan® jsou:

 • Doprava
  • ovládací lanka kapoty a zavazadlového prostoru
  • ovládací lanka vytápění a chlazení
  • rychlospojky
  • palivové potrubí
  • trubičky pro kapalinu klimatizace
  • spony
 • Obaly, hadičky, fólie
  • hadičky pneumatických a hydraulických zařízení
  • potravinářské fólie
  • pivní trubky
 • Zdravotnictví
  • katetry
  • krevní vaky
  • stříkačky
 • Elektrická a elektronická zařízení
  • opláštění telefonních kabelů odolné vůči termitům
  • opláštění kabelů (samozhášivé bez halogenů)
  • opláštění telefonních vodičů
  • kabelové spojky
 • Průmysl
  • ohebné trubky pro offshore průmysl
  • mechanické armatury plynovodného potrubí
  • počítadla v plynoměrech a vodoměrech
  • vrchní vrstva lyží
  • podešve bot pro jízdu na kole, fotbal a běžkování
  • gromety tenisových raket

Portfolio

Portfolio extruzních typů PA11 Rilsan®
Extruzní typy Běžné produkty
Rilsan® PA11rigidníBESNO
BESVO-A
BESVO TL
BESN Blk TL
Rilsan® PA11semiflexibilníBESNO P20 TL
BESN P20 Blk TL
Rilsan® PA11flexibilníBESNO P40
BESNO P40 TL
BESN P40 Blk TL
Rilsan® PA11vodivýM-BESN Blk P212 CTL
Portfolio vstřikovacích typů PA11 Rilsan®
Typy pro zpracování vstřikováním Běžné produkty
Rilsan® PA11rigidníBMNO
BMNO TL
BMV Blk T
Rilsan® PA11semiflexibilníBMNO P20
BMN Blk P20 TL
Rilsan® PA11flexibilníBMNO P40 TL
BMN Blk P40
Rilsan® PA11plněný sklemBZM 8 OTL
BZM 30
BZM 23 G9

Materiálové listy

Data se nahrávají, prosím čekejte