Webová stránka Resinexu používá cookies, které nám pomáhají poznat jaké produkty vás zajímají, abychom vám případně o nich mohli osobně poskytnout podrobnější informace. Pokračováním prohlížení webu Resinexu souhlasíte s naším používáním cookies. Zjistěte více o cookies a jak je spravovat

PEBAX® TPE-A

Výrobce: Arkema
Typ polymeru TPE-A

Pebax® je polyether-polyamidový blokový kopolymer, jenž se mezi termoplastickými elastomery (TPE) vyznačuje nejširším rozsahem funkčních (mechanických, chemických, zpracovacích) parametrů.

Všeobecné údaje

Pebax® je termoplastický elastomer (TPE-A), respektive flexibilní polyamid bez změkčovadla, obsahující pravidelný lineární řetězec rigidních polyamidových segmentů a flexibilních polyetherových segmentů. Řada elastomerů Pebax® umožňuje překlenout mezeru mezi termoplasty a kaučuky.

Elastomery Pebax® se vyznačují dokonale vyváženými vlastnostmi:

 • nejlehčí TPE
 • velký rozsah hodnot tvrdosti
 • nejširší rozsah flexibility
 • vynikající dynamické vlastnosti a nízká akumulace tepla
 • odolné proti natrhnutí a proti rázům
 • odolné vůči únavě v ohybu
 • zachovávají si mechanické vlastnosti i za nízkých teplot

Vlastnosti

Nízká hmotnost

Pebax® je termoplastický elastomer sestávající z blokových kopolymerů obsahujících sekvenci polyamidových a polyetherových segmentů. Elastomery Pebax® řady 33 sestávají ze segmentů polyamidu 12 (PA12) a segmentů polytetramethylenglykolu (PTMG), takže se v porovnání s jinými termoplastickými elastomery vyznačují velmi nízkou materiálovou hustotou, a bez ohledu na typ rigidity je možné elastomery Pebax® používat v čistém stavu, jako přísadu nebo ve směsích s dalšími polymery či kaučuky.

Hustota jednotlivých polymerů řady Pebax®

Tvrdost

Tvrdost můžeme definovat jako odpor materiálu vůči deformaci vtiskem. Materiál je tím tvrdší, čím větší odpor vůči deformaci vtiskem klade. U termoplastů charakterizujeme tvrdost hodnotou Shore D, zatímco u elastomerů a materiálů o nízkém modulu se používá stupnice Shore A.

U plastů řady Pebax závisí tvrdost na poměru polyamid/polyether.

Tvrdost jednotlivých polymerů řady Pebax®

Modul pružnosti v ohybu

Modul pružnosti v ohybu závisí na poměru polyamid/polyether. Na následujícím grafu vidíme rozsah hodnot modulu pružnosti v ohybu materiálů Pebax® řady 33, sahající zhruba od 10 do 500 MPa.

Modul pružnosti v ohybu jednotlivých polymerů řady Pebax®

Elasticita

Elasticitu polymerů Pebax®, tj. schopnost materiálu vrátit se do původního stavu po určité deformaci, lze měřit zbytkovou deformací za tahových nebo tlakových podmínek nebo testem elastomerické meze. Zbytkovou deformaci zjišťujeme měřením deformace zbývající po x % prodloužení a relaxaci do původního stavu. Nejvyšší zbytkovou deformací se vyznačují tvrdé typy polymerů Pebax®.

Elastické chování jednotlivých polymerů řady Pebax®

Elastický návrat

Měření hystereze či návratu energie lze měřit v různých podmínkách, nejenom při zkoušce pevnosti v tahu, ale také při dynamické cyklické tlakové zkoušce. Významnými parametry jsou zde rychlost i amplituda deformací.

Hystereze polymeru Pebax® 2533 v závislosti na působících deformacích.

Oblasti použití

Typické oblasti použití polymerů Pebax®

 • Průmyslové:
  • dopravníkové pásy
  • tiché převody
 • Zdravotnické:
  • katetry
  • zubní nitě
  • podtlakové stříkačky
 • Automobilové:
  • pouzdra airbagů
  • hadičky nádržek ostřikovačů
 • Sport a volný čas:
  • golfové míčky
  • hračky
  • křidélka šípů
 • Sportovní obuv
  • podešve
  • torzní systémy
  • podpory kotníku
  • řemínky
  • součásti lyžařské a horolezecké obuvi
 • Permanentní antistatická přísada
 • Vysoce účinná přísada do fólií z PA 6, PA 6/6.6
 • Nosič aktivních molekul: struktura polymeru Pebax® 2533 SA 01 sestává z pravidelných lineárních řetězců rigidních polyamidových a měkkých polyetherových segmentů. Tato jedinečná struktura umožňuje prostřednictvím polyetherové fáze absorpci a řízenému uvolňování těkavých molekul (vůní, olejů, insekticidů apod.).

Materiálové listy

Data se nahrávají, prosím čekejte