Webová stránka Resinexu používá cookies, které nám pomáhají poznat jaké produkty vás zajímají, abychom vám případně o nich mohli osobně poskytnout podrobnější informace. Pokračováním prohlížení webu Resinexu souhlasíte s naším používáním cookies. Zjistěte více o cookies a jak je spravovat

PPS Fortron®

Výrobce: Celanese
Typ polymeru PPS

Polyfenylensulfid (PPS) Fortron® firmy Celanese je termoplast o vysokých funkčních parametrech s dokonale vyváženými vlastnostmi.

Fortron® je lineární PPS vyznačující se vynikající rozměrovou stálostí, inherentní samozhášivostí a výbornou odolností vůči chemikáliím a rozpouštědlům. Za teplot nižších než 200 °C je nerozpustný ve všech známých rozpouštědlech.

Všeobecné údaje

K vlastnostem PPS Fortron® patří:

  • vysoká stálá provozní teplota (160 – 240 °C)
  • krátkodobá teplotní odolnost až do 270 °C
  • rozsáhlá chemická odolnost, mj. proti automobilovým a leteckým palivům a provozním kapalinám a silným kyselinám i zásadám (pH 2 – 12), a to i za zvýšených teplot
  • vynikající rozměrová stálost (nízké smršťování, nízký koeficient tepelné roztažnosti)
  • výborná odolnost proti krípu, zejména za zvýšených teplot
  • prakticky nulová navlhavost ( ̴0,02 %)
  • potenciální až 50% hmotnostní úspory oproti kovům

Typické oblasti použití PPS Fortron®:

Z materiálů řady Fortron® se vstřikováním vyrábí celá řada produktů, jako jsou automobilové součásti motorového prostoru, komponenty elektrických vlaků, čerpadla, součásti palivových soustav, elektrotechnické a elektronické součásti pro povrchovou montáž, díly dmychadel a čerpadel, ochranné a nelepivé povrchové vrstvy, chirurgické nástroje a elektrické nářadí.

Extruzní typy PPS Fortron® se dají používat na netkané textilie vyráběné technologiemi melt- blown a spun-bond. Vlákna a monofilamenty z PPS Fortron® nacházíme ve tkaných nebo síťových dopravníkových pásech, nehořlavých oděvech a filtračních materiálech. Fortron® je také vhodný pro extruzní a kompresní tváření při výrobě desek, tyčí a dalších tvarových výrobků běžně používaných při stavbě prototypů.

Portfolio

Řada PPS materiálů značky Fortron® zahrnuje širokou paletu standardních i speciálních typů vhodných pro vstřikování, vytlačování, zvlákňování a vyfukování.

Dodávají se jak standardní typy plněné skelnými vlákny nebo minerálními plnivy, tak i řada speciálních typů vyznačujících se zlepšenou lubrikací, nízkou deformací, kratší dobou cyklu a dalšími zlepšenými vlastnostmi.

Výběr z porfolia PPS Fortron® (celkové portfolio mnohem komplexnější):

Neplněné typy materiálů řady Fortron®

Tyto typy se dodávají ve formě prášku, pelet a krystalizovaných pelet. Používají se obvykle k extruzi vláken, monofilamentů i multifilamentů, fólií a dalších vytlačovaných tvarů; sem patří typy Fortron® 0205B4, práškový materiál o nízké viskozitě taveniny, nebo Fortron® 0205P4, granulát o nízké viskozitě taveniny.

Plněné typy materiálů řady Fortron®

Do této skupiny patří typy plněné sklem, jako je Fortron® 1140L4, středně tekoucí materiál se 40 % skelných vláken, nebo typy plněné sklem a minerálními plnivy, jako je Fortron® 6165A6, snadno tekoucí materiál se 65 % skelných vláken a minerálních plniv.

Speciální typy materiálů řady Fortron®

Tyto materiály jsou vhodné pro zpracování speciálními postupy; sem patří například Fortron® 1115L0, materiál s 15 % plniva pro vyfukování, nebo typy se speciálním aditivem, jako je Fortron® 6450A6, materiál se 65 % plniva modifikovaný k dosažení nízkého oděru.

Dodávají se i low-flash typy, jako je Fortron® 1141L4 plněný ze 40 % sklem nebo Fortron® 1131L4 ITT plněný ze 30 % sklem. Vyžadujete-li elektricky vodivý PPS, může být vhodný Fortron® SKX 390, kdežto tam, kde je zapotřebí vysoká rázová houževnatost při nižší pevnosti, může být dobrou volbou Fortron® 1200L1.

Materiálové listy

Data se nahrávají, prosím čekejte