Webová stránka Resinexu používá cookies, které nám pomáhají poznat jaké produkty vás zajímají, abychom vám případně o nich mohli osobně poskytnout podrobnější informace. Pokračováním prohlížení webu Resinexu souhlasíte s naším používáním cookies. Zjistěte více o cookies a jak je spravovat

TPE (TPE-V, TPE-O) ENFLEX®

Výrobce: Ravago
Typ polymeru TPE-O, TPE-V

Termoplastické elastomery představují jedinečnou skupinu materiálů, u nichž se spojují základní zpracovací a recyklační vlastnosti termoplastů s řadou fyzikálních vlastností termosetových kaučuků, jako je elasticita, nízká trvalá deformace v tlaku a vysoká flexibilita.

Všeobecné údaje

Společnost Ravago vyrábí široký sortiment různých typů termoplastických elastomerů. V tureckém závodě Enplast firmy Ravago se vyrábí TPE-S, TPE-V a TPE-O, a to pod obchodními názvy Enflex® a Ensoft®, zatímco Ravago Plastics Germany vyrábí TPE-S pod obchodním názvem Sconablend®.

Z řady hledisek můžeme TPE charakterizovat jako dvoufázový materiál sestávající z kaučukovité elastomerní složky a termoplastické tuhé složky. Elastomerní fáze určuje vlastnosti blízké kaučuku, tedy elasticitu, měkkost, flexibilitu, trvalou deformaci pod tlakem a minimální provozní teplotu, zatímco rigidní fáze určuje termoplastické vlastnosti, jako je tvrdost, zpracovatelnost, recyklovatelnost a maximální provozní teplota.

Vlastnosti TPE Enflex®

Obecně se elastomerní materiály vyznačují vlastnostmi blízkými kaučuku, tedy měkkostí, elasticitou, flexibilitou a nízkými teplotami používání výrobku. Tyto materiály lze také recyklovat a opakovaně používat, podobně jako termoplasty.

Obecné charakteristiky TPE:

 • vlastnosti si zachovávají i za zvýšených a nízkých teplot
 • široké rozmezí hodnot tvrdosti
 • odolnost vůči únavě
 • chemická odolnost
 • odolnost proti oděru
 • odolnost proti povětrnostním vlivům a ozonu
 • snadné zpracování
 • recyklovatelnost

TPE-O

TPE-O Enflex®

Enflex® je značka materiálů na bázi nezesíťovaného ethylén/propylénového (EPDM nebo EPM) kaučuku a polypropylénu (PP). Tyto materiály se vyznačují vynikající houževnatostí, střední elasticitou a dobrou odolností proti povětrnostním vlivům. Materiály řady Enflex® je možné barvit za použití vhodné MB nebo se dodávají jako předbarvené směsi.

TPE-O Enflex® se vyznačuje těmito vlastnostmi:

 • tvrdostí v rozmezí od 60 Shore A do 65 Shore D
 • rozmezím provozních teplot od -40 do +120 °C (podle typu)
 • nízkou hustotou od 0,9 do 1,1 g/cm3 podle složení
 • velmi pěkným povrchovým vzhledem
 • snadným zpracováním (není zapotřebí materiál předsušit) a recyklovatelností
 • dobrou odolností proti povětrnostním vlivům a ozonu
 • odolností proti kapalinám
 • dobrou adhezí k polyolefinům

TPE-V

TPE-V Enflex®

Enflex® je značka dynamicky vulkanizovaných směsí ethylén/propylén/dienu (EPDM) a polypropylénu (PP). Částice plně zesíťovaného EPDM, které jsou homogenně rozptýlené v termoplastické polypropylénové fázi, udílejí těmto materiálům jedinečné vlastnosti podobné jako u kaučuku, přičemž mají tu výhodu, že je lze zpracovávat jako termoplasty. Materiály řady Enflex® je možné barvit metodou self-colouring za použití vhodné MB nebo se dodávají jako předbarvené směsi.

TPE-V Enflex® se vyznačuje těmito vlastnostmi:

 • tvrdostí v rozmezí od 45 Shore A do 60 Shore
 • rozmezím provozních teplot od -50 do +125 °C (dynamické) respektive od -50 do +135 °C (statické/pík)
 • vynikající odolností proti ozonu, UV záření a povětrnostním vlivům díky nasycené elastomerní fázi
 • chemickou odolností vůči agresivním látkám
 • velmi nízkou trvalou deformací pod tlakem (jako u kaučuku) a dobrou elasticitou (která se s časem výrazně nemění) v širokém teplotním rozmezí
 • adhezí k celé řadě polárních i nepolárních podkladů, jako jsou PP, PA, ABS, PC, PS apod.
 • širokým sortimentem včetně bezhalogenových samozhášecích typů, typů se zlepšenou odolností proti olejům, typů se zlepšenou teplotní odolností a dalších speciálních variant
 • recyklovatelností a nižšími zpracovacími náklady v porovnání s tradičními tvrzenými kaučuky
 • nižší hustotou
 • velmi dobrou odolností proti únavě a pevností proti natržení

Materiálové listy

Data se nahrávají, prosím čekejte