Webová stránka Resinexu používá cookies, které nám pomáhají poznat jaké produkty vás zajímají, abychom vám případně o nich mohli osobně poskytnout podrobnější informace. Pokračováním prohlížení webu Resinexu souhlasíte s naším používáním cookies. Zjistěte více o cookies a jak je spravovat

PE - polyetylén

Polyetylén (PE) je jedním z nejčastěji používaných plastů ve světě, který má celou řadu možností využití v řadě průmyslových segmentů a široké škále nejrůznějších aplikací. PE umožňuje levné balení potravin s prodloužením jejich životnosti, bezpečnou dopravu a distribuci chemických látek, zásobování obyvatelstva pitnou vodou, ochranu nových vozidel proti poškrábání a tisíce dalších užitečných aplikací využívaných v každodenním životě.

Chemický vzorec polyetylénu.

Polyetylény (PE) lze rozdělit do celé řady skupin podle vlastností umožňujících širokou škálu aplikací u koncových uživatelů.

Portfolio polyetylénu sahá od běžných druhů materiálů až ke speciálním a funkčním druhům PE.

LDPE (nízkohustotní polyetylén) vyráběný tubulárními nebo autoklávovými technologiemi je k dispozici se standardními (0,918-0,925 g/cm3)a středními hustotami (0,930-0,940 g/cm3). Společně s velmi nízkými koncentracemi gelu, LDPE zahrnuje také druhy s vysokým výkonem pro extruzi a vstřikování a je k dispozici v kvalitě odpovídající potravinářským a farmakologickým normám.

LLDPE (lineární nízkohustotní polyetylén) - C8 okténové, C6 hexénové a C4 buténové typy. LLDPE je k dispozici od vyšších hustot (až 0,941 g/cm3) až k PE s nízkou hustotou (0,905 g/cm3). LLDPE (lineární nízkohustotní polyetylén) se používá pro vytlačování, vyfukování fólií, rotační tvarování, vstřikování pro výrobu potravinářských obalů, obalů pro mražené potraviny, trubek pro podlahová vytápění, smršťovacích fólií, obalů pro kosmetické a farmaceutické výrobky, apod.

HDPE (vysokohustotní polyetylén); bimodální a unimodální pro vyfukované fólie, vyfukování, injekční vstřikování a další procesy tažení. Jednotlivé druhy HDPE jsou nabízeny s UV stabilizací a s certifikací splňující požadavky norem pro vyfukované nádoby na chemické látky.

Plastomery pro modifikaci PE nebo PP slouží pro zlepšení vlastností, jako jsou například schopnost těsnění, odolnost proti nárazům nebo měkkost. Plastomery zahrnují celou řadu druhů, hustot a jednotlivých složek kopolymerů (polymer na základě etylén-okténu nebo buténu).

Funkční polymery jako jsou EEA, EAA, MAH vytvářejí během extruze přilnavost k bariérním vrstvám ostatních polymerů, jako jsou například EVOH nebo polyamid. Tato pojiva vytvářejí pevnou a spolehlivou vazbu i s ostatními podkladovými materiály během procesu společného extruze. EAA lze používat také ve vodních roztocích nebo jako hot melt (navíc k metalocénovému polyolefinovému hot melt pojivu).

EVA pro přípravu pěny, pro extruzi nebo HMA – hot melt aplikace.

Polyetylény lze rozdělit do tří skupin:

 • Standardní polyetylén
  • LDPE – nízkohustotní polyetylén
  • HDPE – vysokohustotní polyetylén
  • MDPE – polyetylén se střední hustotou
  • LLDPE buténový C4 - lineární nízkohustotní polyetylén
 • Polyetylén s vysokými funkčními charakteristikami
  • LLDPE okténový C8 - lineární nízkohustotní polyetylén
  • LLDPE hexénový C6 - lineární nízkohustotní polyetylén
  • VLDPE octénový C8 - polyetylén s velmi nízkou hustotou
  • VLDPE hexénový C6 - polyetylén s velmi nízkou hustotou
  • mLLDPE okténový C8 – metalocénový lineární nízkohustotní polyetylén
 • Speciální a funkční druhy polyetylénu
  • EEA – Etylén etylakrylát
  • EAA - Etylén kyseliny akrylové
  • MAH – Anhydrid kyseliny maleinové
  • EVA – Etylén vinylacetát
  • Plastomery a elastomery (na bázi etylénu, propylénu)

Typické druhy použití standardních druhů polyetylénu jsou:

 • Nákupní tašky
 • Smršťovací víka a kryty
 • Průmyslové fólie
 • Běžné obaly
 • Nosiče masterbatchů
 • Víčka
 • Přepravky

Typické možnosti použití speciálních druhů polyetylénu s vysokými funkčními charakteristikami jsou:

 • Laminační fólie
 • Těsnicí hmoty
 • Průtažné fólie
 • Obaly mražených potravin
 • Trubky podlahového vytápění
 • Olejové nádrže
 • Tuby kosmetických výrobků

Typické druhy použití speciálních a funkčních druhů polyetylénu jsou:

 • Pojiva pro bariérových vrstev potravinářských fólií
 • Silně lepivé vrstvy pro linky rychlého balení
 • Povlaky papíru a hliníku
 • Špičková Hot Melt lepidla